Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW 2014-2020

Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest organem opiniodawczo-doradczym, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627).

Do zadań Grupy Roboczej należy realizacja zasady partnerstwa we wdrażaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności opiniowanie projektów planów działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, w tym rekomendacja działań do realizacji w ramach planu.

WGR została powołana uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 30/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. Aktualizacja składu WGR  - uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 99/20 z dnia 4 lutego 2020 r.


W skład WGR ds. KSOW wchodzą:

1. Przewodniczący – Andrzej Górczyński;
2. Zastępca przewodniczącego – Edyta Michalska;
3. Członek – Ewa Korblit;
4. Członek – Wojciech Frątczak;
5. Członek – Dawid Mazurkiewicz;
6. Członek – Krystian Krogulecki;
7. Członek – Krzysztof Skowroński;
8. Członek – Michał Michalik;
9. Członek – Radosław Arkusz;
10. Członek – Michał Włodarczyk;
11. Członek – Anna Bućko;
12. Członek – Marcin Wójcik;
13. Członek - Katarzyna Frączak;
14. Członek – Jacek Krystek;
15. Członek – Gabriela Robak;
16. Członek – Waldemar Wojciechowski;
17. Członek – Stanisława Bakota;
18. Członek – Marian Jurek;
19. Członek – Krzysztof Nowak.

 

Dodatkowe:

-Uchwała nr 1/23 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 23.02.2023 w sprawie: zaopiniowania I informacji półrocznej z realizacji dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz


-Uchwała nr 6/22 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 19.07.2022 w sprawie: zaopiniowania I informacji półrocznej z realizacji dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 5/22 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 19.07.2022 w sprawie: przyjęcia operacji partnerskich realizowanych w 2022 r. w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2022-2023 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 4/22 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 25.02.2022 w sprawie: zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2021. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 3/22 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11.02.2022 w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z realizacji dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 2/22 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11.02.2022 w sprawie: przyjęcia operacji własnych realizowanych w 2022 r. w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2022-2023 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 1/22 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11.02.2022 w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz


-Uchwała nr 6/21 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 28.09.2021 w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 5/21 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20.07.2021 w sprawie: zaopiniowania III informacji półrocznej z realizacji dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 4/21 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 07.06.2021 w sprawie: wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 3/21 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 22.02.2021 w sprawie: zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 2/21 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29.01.2021 w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

-Uchwała nr 1/21 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 21.01.2021 w sprawie: zaopiniowania II informacji półrocznej z realizacji dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz


-Uchwała nr 5/20 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 17.07.2020 r. w sprawie: zaopiniowania I informacji półrocznej z realizacji dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki do uchwały - pobierz, Protokół z opiniowania - pobierz, Załącznik - pobierz

- Uchwała nr 4/20 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24.02.2020 r. w sprawie przyjęcia operacji własnych realizowanych w 2020 r. w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały, Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 3/20 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24.02.2020 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019 w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały, Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 2/20 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji  Planu działania za rok 2019 - pobierz Załączniki do uchwały, Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 1/20 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019 - pobierz Załączniki do uchwały, Protokół z opiniowania - pobierz


- Uchwała nr 6/19 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zaopiniowania III informacji półrocznej  z realizacji dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019 - pobierz Załączniki do uchwały, Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 5/19 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20.05.2019 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019 w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały, Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 4/19 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 19.03.2019 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2018-2019 w ramach planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 3/19 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 05.02.2019 r. w sprawie zaopiniowania II informacji półrocznej za 2018 r. z realizacji dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019  - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 2/19 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 05.02.2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2018 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 1/19 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 05.02.2019 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2018-2019 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz


 - Uchwała nr 6/18 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania I informacji półrocznej z realizacji dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 5/18 wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 4/18 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia operacji własnych realizowanych w 2018 r. w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2018-2019 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 3/18 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 -2017  - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 2/18 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 1/18 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz


- Uchwała nr 7/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 6/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania II Informacji półrocznej z planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz Załączniki do uchwały  - pobierz Protokół z opiniowania  - pobierz

- Uchwała nr 5/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 za rok 2016 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 4/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 19.06.2017 r. w prawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 3/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 2/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 1/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz


 - Uchwała nr 6/16 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 7 grudnia 2016 r.  - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 5/16 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania I Informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 4/16 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2015 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 3/16 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania dwuletniego z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 - pobierz Załączniki do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania  - pobierz

- Uchwała nr 2 /16 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 - pobierz Załączniki  do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania - pobierz

- Uchwała nr 1/16 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - pobierz Załącznik nr 1 do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania  - pobierz


- Uchwała nr 2/15 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 (etap I na 2016 r.) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz  Załącznik nr 1 do uchwały - pobierz Protokół z opiniowania  - pobierz

- Uchwała w sprawie: powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

- Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Planu Działania 2014-2015

- Uchwała w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020