Operacje realizowane przez Partnerów KSOW

Plan operacyjny na lata 2022-2023

W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2022 - 2023 będą realizowane następujące operacje zgłoszone przez partnerów KSOW:

Rok 2023

- Promocja projektów realizowanych z PROW 2014-2020 na terenie LGD "Podkowa";
- Marka lokalna i sieci współpracy w Krainie Wygasłych Wulkanów - wyjazd studyjny;
- Festiwal Smaków Regionu Łódzkiego;
- W poszukiwaniu wiedzy i umiejętności - szanse i możliwości rozwoju dla kół gospodyń wiejskich;
- Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników;
- Dobre praktyki i zasady zrównoważonej współpracy podmiotów w sektorze rolnym sposobem na poprawę jakości, opłacalności i rozpoznawalności produktu "od rolnika" - szkolenia z zakresu  systemów  jakości żywności, nawiązywania współpracy, nowoczesnych metod marketingu;
- Ocalmy od zapomnienia ginące zawody;

Rok 2022

- Dobre praktyki w realizacji PROW 2014-2020 na terenie LGD "Podkowa" - spot promocyjny;

- Promocja produktu i marki lokalnej na przykładzie Śliwkowego Szlaku - wymiana dobrych praktyk;

- Śniadanie w zagrodzie i zamku - lokalne produkty i ginące zawody, nasze dziedzictwo kulturowe;

- Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej;

- Organizacja stoisk warsztatowych w zakresie twórczości ludowej,rękodzielnictwa oraz ginących zawodów podczas imprez targowych organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach;

- Automatyzacja jako sposób na usprawnienie pracy w rolnictwie;

- Ocalmy od zapomnienia tradycje polskiej wsi;

- Promocja nadwarciańskiego obszaru podczas Święta Chrzanu;

- Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rolnym.

Plan operacyjny na lata 2020 - 2021

Rok 2021

W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2020 - 2021  w 2021 r. będą realizowane następujące operacje zgłoszone przez partnerów KSOW:

- Szkoła praktycznego działania dla młodych rolników

- Automatyka i Robotyka w Rolnictwie

- X Jubileuszowe Wojewódzkie Święto Chrzanu

- Lokalna wieś miejscem do życia i rozwoju - warsztaty aktywizujące

- Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca

- Wspólne przedsięwzięcia rolników ukierunkowane na wzrost dochodowości gospodarstw rolnych

Rok 2020

W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2020 - 2021  w 2020 r. będą realizowane następujące operacje zgłoszone przez partnerów KSOW:

- Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów wiejskich

- Dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego oraz marki obszaru Śliwkowego Szlaku - wyjazd studyjny

- Produkty lokalne i turystyka - szansa na rozwój obszarów wiejskich

- Od ikry do stołu - hobby, ekologia, zdrowie, praca - zajęcia dla dzieci ze szkółek wędkarskich z terenu gmina Dalików, Świnice Warckie i Konstantynów Łódzki

- Wyjazd studyjny. Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i inicjatyw lokalnych

- Organizacja 3 konferencji dotyczących realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027

- Dziedzictwo kulturowe "Doliny rzeki Grabi"

- Produkty lokalne oraz spójna przestrzeń publiczna i kulturalna siłą napędową rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Uniejów

- Konferencja dla liderów obszarów wiejskich

- Wydanie folderu z tradycyjnymi przepisami kulinarnymi pt. "Regionalne smaki z obszaru działania LGD "POLCENTRUM"

- Wyjazd studyjny "Inspiracje regionalne połączone z tradycją"

- Zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w kontekście wspólnych działań rolników

- Wyjazd studyjny "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w województwie łódzkim”

 

Plan operacyjny na lata 2018-2019

Rok 2019

W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2018-2019  w 2019 r. będą realizowane następujące operacje zgłoszone przez partnerów KSOW

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD "Podkowa" a Stowarzyszeniem "LGD - Tygiel Doliny Bugu"

Młodzieżowa Platforma Rozwoju Obszarów Wiejskich

Innowacyjne rozwiązania podstawą konkurencyjnej i efektywnej hodowli zwierząt zwiększającej potencjał regionu

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Wojewódzkie Święto Chrzanu

Rol-Szansa 2019 – Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie

VIII Targi – „Jesień w polu i ogrodzie”- Kościerzyński Dzień Ziemniaka

Regionalny Turniej Sołectw

Folklor ludowy szyty na miarę

Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego

Akademia Lokalnych Liderów – cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu LGD „BUD-UJ RAZEM”

Promocja rolniczego handlu detalicznego jako nowego nurtu biznesowego dla woj. łódzkiego

Tradycja i nowoczesność – moja przyszłość na wsi

Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych

ROK 2018
W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2018–2019 w 2018 r. będzie realizowanych 9 operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW: Informacje o projektach

„Od pomysłu do biznesu” Konferencja lokalnych produktów

Florystyka – szansa na rozwój i pracę

Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018 – Hanower

Lokalne gospodarki pasieczne w województwie łódzkim i okręgu lwowskim - wymiana doświadczeń

Udział w targach rolniczych szansą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD „Podkowa” a LGD „Zielone Bieszczady”

Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich

Inteligentny rozwój obszarów wiejskich („smart rural development”): koncepcja, wymiary, metody. Ekspertyza naukowa

 

Plan operacyjny na lata 2016-2017

ROK 2017
W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2016–2017 w 2017 r. będzie realizowanych 12 operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW: Informacje o projektach

Promocja i upowszechnianie walorów wsi
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Wojewódzkie Święto Chrzanu
Regionalne Święto Rolników w Powiecie Poddębickim
Współczesne przemiany krajobrazu wsi
Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD "Podkowa" w Krajnie Złotowskiej
Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa
Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.
XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym
Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich