Kontakt

Nasz zespół

Mariusz Kurzawski - Naczelnik Wydziału

Telefon: 42 663 3188

E-mail: mariusz.kurzawski@lodzkie.pl

Anna Włodarczyk - Główny Specjalista

Telefon: 42 663 3077

E-mail: anna.wlodarczyk1@lodzkie.pl

Małgorzata Bilska-Kubiak - Inspektor

Telefon: 42 663 3394

E-mail: malgorzata.bilska@lodzkie.pl

Aleksandra Bieniawska - Podinspektor

Telefon: 42 663 3077

E-mail: aleksandra.bieniawska@lodzkie.pl

Magdalena Matracka - Podinspektor

Telefon: 42 663 3187

E-mail: magdalena.matracka@lodzkie.pl