|

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 

Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi,

z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Sołtysa, Zarząd Województwa Łódzkiego pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, zadowolenia z wykonywanych obowiązków oraz wytrwałości w codziennej pracy na rzecz „małych ojczyzn”.

Wasze oddanie sprawom lokalnym i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców zasługuje na najwyższe uznanie.

Codzienną postawą dajecie impuls do wspólnych działań. Jako lokalni liderzy integrujecie
i aktywizujecie społeczność wokół Was skupioną. Dla dobra publicznego podejmujecie się inicjatyw, które wymiernie poprawiają jakość życia na obszarach wiejskich. Zapewniamy, że Zarząd Województwa Łódzkiego dostrzega Wasze starania.

Korzystając z okazji, Zarząd Województwa Łódzkiego składa na Wasze ręce serdeczne podziękowania za aktywność w zorganizowanym niedawno przez Samorząd Województwa Łódzkiego konkursie „Sołectwo na plus”. Ilość złożonych wniosków na granty sołeckie przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Jest to Wasz wkład w rozwój polskiej wsi. Dzięki Waszym staraniom, wsparcie finansowe otrzymają różnego rodzaju przedsięwzięcia. Środki te pozwolą zaspokoić najważniejsze potrzeby występujące w Waszych sołectwach. Przykład ten najlepiej obrazuje zaangażowanie i tytaniczną pracę, której się podejmujecie.

Zarząd Województwa Łódzkiego dziękuje za dotychczasową współpracę i zaprasza do dalszego podejmowania wspólnych inicjatyw. Niech Wasza aktywność spotyka się ze społecznym uznaniem każdego dnia.

 

Z wyrazami szacunku i uznania,

Zarząd Województwa Łódzkiego