|

Zaproszenie na spotkanie Tematycznej Grupy Roboczej dla Innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza przedsiębiorców, naukowców, ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej do udziału w spotkaniu Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) dla specjalizacji - Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 23 listopada 2023 r., w godzinach 10:00-12:00, w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przy ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G w Łodzi.

TGR jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu łódzkiego w obszarach strategicznych dla jego rozwoju. Spotkania TGR są okazją do wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów między przedstawicielami różnych sektorów i środowisk, a także do nawiązania potencjalnych partnerstw i współpracy.

Spotkanie TGR dla Innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego będzie poświęcone wyborowi kluczowych obszarów technologicznych, które będą uprzywilejowane pod względem finansowania w ramach Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027. Ponadto, uczestnicy będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami wspierającymi rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wykorzystaniem wyników badań naukowych w biznesie, ułatwieniami dostępu do środków z Funduszy Europejskich, a także z możliwościami kształtowania i modyfikowania regionalnej polityki innowacyjnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji na spotkanie za pomocą formularza online. Rejestracja jest obowiązkowa i trwa do 21 listopada 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o spotkaniu i TGR można znaleźć na stronie internetowej https://www.innowacje.lodzkie.pl/post/zapraszamy-na-kolejne-spotkania-w-ramach-tematycznych-grup-roboczych

Serdecznie zapraszamy!