|

Zapraszamy na spotkanie online o innowacjach w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym

Województwo Łódzkie realizuje projekt „Ewaluacja i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”, który ma na celu dostosowanie strategii do zmieniających się warunków i potrzeb regionu. Jednym z kluczowych elementów projektu jest rewizja obecnych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS), czyli obszarów, w których region ma największy potencjał innowacyjny i konkurencyjny.

W ramach rewizji RIS zapraszamy na serię spotkań online, które będą poświęcone poszczególnym obszarom specjalizacji. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 kwietnia 2023 r. w godzinach 13:00-15:30 i będzie dotyczyć RIS „Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze”. Podczas spotkania będziemy dyskutować o możliwościach rozwoju innowacji i konkurencyjności firm z tego sektora, takich jak np. technologie dronowe w rolnictwie, nowoczesne zastosowania w zakresie hydrologii czy poprawy jakości gleby.

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli firm, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej zainteresowanych działalnością innowacyjną w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji pod linkiem: form.typeform.com/to/zf3uw65D

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i do śledzenia naszej strony internetowej: innowacje.lodzkie.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o projekcie i kolejnych spotkaniach związanych z rewizją RIS.


Szanowni Państwo, data organizacji spotkania została zmieniona, serdecznie zapraszamy w dniu 9.05.2023 (wtorek) o godzinie 9:30. Spotkanie potrwa około 2,5 godziny.