|

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r.

17 października ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Pierwszego dnia przekazano rolnikom ponad 734 mln zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się wypłata pozostałych kwot płatności za 2022 r. W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Tylko 17 października 2022 r. w ramach zaliczek blisko 82 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ok. 584 mln zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 prawie 59 tys. gospodarzom przelano niemal 150 mln zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.