|

Wyniki etapu wojewódzkiego II edycji Konkursu dla KGW

W dniu 8 kwietnia 2022 roku został rozstrzygnięty na etapie wojewódzkim Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do etapu ogólnopolskiego, za sprawą decyzji Komisji Konkursowej zakwalifikowało się 16 Kół reprezentujące każde z województw. I miejsce w ramach województwa łódzkiego zostało przyznane dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lipicach Reymontowskich.

Zwycięskie Koło będzie reprezentowało województwo podczas finału Konkursu, który odbędzie się 25 czerwca 2022 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Wydarzenie to pozwoli na zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, które kultywują dobre tradycje jednocześnie, dostrzegając potrzebę zmian, które niesie współczesność. Będzie to także doskonała okazja do promocji reprezentowanego przez Koło regionu.

Składamy również serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lipicach Reymontowskich, życząc jednocześnie sukcesu podczas ogólnopolskich zmagań konkursowych.