|

V posiedzenie Rady Młodych Rolników

W dniu 08.11.2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz piąty odbyło się posiedzenie Rady Młodych Rolników (RMR). W spotkaniu wzięli udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Anna Gembicka. Posiedzenie poprowadziła dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW Anna Radecka.

Posiedzenie Rady

– Dziękuję członkom RMR za aktywność w inicjowaniu wielu przedsięwzięć związanych z obszarami, które leżą w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powiedział minister Robert Telus.

Podczas spotkania członkowie Rady podziękowali za możliwość współpracy, podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy na rzecz polskiej wsi i zadeklarowali chęć dalszej współpracy z Ministerstwem, w tym w charakterze członków drugiej kadencji Rady Młodych Rolników.

Rada Młodych Rolników

Rada Młodych Rolników została powołana na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 16 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Są w niej uczniowie i studenci.

Jej rolą jest udział w konsultowaniu strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną, inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, wdrożenie nowoczesnych technologii, działania zmierzające do uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych ludzi.