|

Umowy z Partnerami KSOW podpisane

W dniu 8 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 7 operacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. Umowy zostały podpisane z partnerami KSOW, którzy wzięli udział w konkursie nr 7/2023 na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. Łączna kwota zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych wyniosła 838 871,00 zł.

Wśród przyjętych operacji realizowane będą m.in. wyjazdy studyjne, produkcja spotu promocyjnego, warsztaty, szkolenia, konferencje, konkurs, organizacja stoisk wystawienniczych, wydanie publikacji.

Partnerom KSOW, którzy otrzymali wsparcie finansowe podczas podpisywania umów gratulacje złożył Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Operacje, jakie zaplanowali do realizacji w tym roku partnerzy KSOW, przyczynią się do zwiększenia aktywności społeczności wiejskich z województwa łódzkiego, lepszej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów, wzrostu zawiązywania się współpracy pomiędzy rolnikami, prowadzącej do powstawania wspólnych inwestycji.