|

Umowy z partnerami KSOW podpisane

W dniu 20 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisane zostały ostatnie umowy z Partnerami KSOW, którzy wzięli udział w konkursie nr 6/2022 na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. Spośród złożonych w konkursie propozycji do realizacji przyjęto 9 operacji
na łączną kwotę zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych: 469 995,52 zł.

Partnerom KSOW, którzy otrzymali wsparcie finansowe gratulacje złożyli Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Sibińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wśród przyjętych operacji realizowane będą m.in. warsztaty, szkolenia, konferencja, wyjazdy studyjne, organizacja stoisk wystawienniczo-warsztatowych, produkcja spotu promocyjnego, wydanie publikacji.

Operacje, jakie zaplanowali do realizacji w tym roku partnerzy KSOW, przyczynią się do promocji produktu lokalnego, ekologicznego i tradycyjnego, zwiększenia aktywności społeczności wiejskich
z województwa łódzkiego, lepszej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów, wzrostu zawiązywania się współpracy pomiędzy rolnikami prowadzącej do powstawania wspólnych inwestycji.