|

Szkolenie z małego przetwórstwa za nami!

26 października br. na terenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyło się szkolenie z tematyki małego przetwórstwa. Wzięło w nim udział 35 mieszkańców z terenu województwa łódzkiego.

Szkolenie skierowane było w szczególności do producentów żywności, ale także do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności lub po prostu tematyką z zakresu przetwarzania żywności. Uczestnicy mieli okazję własnoręcznie nauczyć się jak wytwarzać przetwory z mleka, mięsa, owoców a także zbóż. 

W ramach szkolenia przewidziane były cztery wykłady prowadzone przez specjalistów, którzy podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach dotyczących:

  • wymagań sanitarnych, higieny oraz zagrożeń w przetwórstwie żywności, bezpieczeństwo żywności;
  • regulacji sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym – RHD i sprzedaż bezpośrednia;
  • aspektów prawno – administracyjnych towarzyszących zakładaniu małego przetwórstwa;
  • działań związanych z ochroną środowiska lub/i zmianami klimatu, które można zastosować przy przetwórstwie spożywczym - dobre praktyki w tym zakresie.