|

Szkolenie z małego przetwórstwa na przykładzie CDR w Radomiu

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego organizuje szkolenie z tematyki małego przetwórstwa, które odbędzie się na początku października br. na terenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów żywności oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności. Uczestnicy będą mieli okazję własnoręcznie nauczyć się wytwarzać przetwory z mleka, mięsa, owoców a także zbóż. W ramach szkolenia przewidziane są cztery wykłady prowadzone przez specjalistów, którzy podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach dotyczących:

- wymagań sanitarnych, higieny oraz zagrożeń w przetwórstwie żywności, bezpieczeństwo żywności;

- regulacji sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym – RHD i sprzedaż bezpośrednia;

- aspektów prawno – administracyjnych towarzyszących zakładaniu małego przetwórstwa;

- działań związanych z ochroną środowiska lub/i zmianami klimatu, które można zastosować przy przetwórstwie spożywczym - dobre praktyki w tym zakresie.

Dla wszystkich uczestników przewidziany jest transport na trasie Łódź-Radom oraz Radom-Łódź, a także poczęstunek w formie obiadu oraz przerwy kawowej.

 

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemia Covid-19 przewidzieliśmy przeprowadzenie szkolenia w trybie online. Wówczas wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o tym, jak należy zalogować się na spotkanie.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram szkolenia zostanie przesłany drogą mailową w najbliższym możliwym terminie.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy należy przesyłać na dwa adresy mailowe: natalia.kudra@lodzkie.pl oraz lidia.marjan@lodzkie.pl .