|

Spółdzielnie energetyczne dla polskiej wsi!

W dobie rosnących cen energii Spółdzielnie Energetyczne stanowią nowoczesną alternatywę służącą zaopatrzeniu w energię lokalnych społeczności. Zapraszamy do śledzenia filmów stworzonych w ramach projektu partnerskiego przez naszego partnera, Polską Fundację Innowacji, które przybliżą wszystkim zainteresowanym podjęte inicjatywy spółdzielni energetycznych oraz innych form społeczności energetycznych OZE w Polsce i w innych państwach UE.

Z uwagi na rosnące ceny energii oraz niedostatecznie zabezpieczone dostawy energii elektrycznej i ciepła potrzebny jest nowy impuls na rzecz budowania lokalnych rynków energii na obszarach wiejskich.  Obiecującą odpowiedzią na to wyzwanie są spółdzielnie energetyczne, tworzące lokalny rynek energii dla swoich członków w oparciu o zbiorową działalność prokonsumencką. Jednak potencjał i możliwości spółdzielni energetycznych od strony praktycznej nie są dostatecznie znane z uwagi na brak informacji i wiedzy odnośnie funkcjonujących spółdzielni energetycznych. Potrzebna wiedza i informacja odnośnie funkcjonowania różnych modeli spółdzielni energetycznej w krajach UE, w tym też w Polsce,  które mogą stanowić wzorce, zasoby i inspirację dla aktywizowania inicjatyw lokalnych na rzecz spółdzielni energetycznych w nadchodzących latach.

Zachęcamy do oglądania!


Link do filmów