|

Smart Village jako koncepcja oddolnej inicjatywy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniach 17.10, 19.10 oraz 25.10 bieżącego roku zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego trzy jednodniowe szkolenia na terenie województwa łódzkiego, dla potencjalnych beneficjentów programu LEADER powiązanych z sektorem publicznym, społecznym i administracyjnym, a także dla przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa łódzkiego. Były one kontynuacją cyklu szkoleń, które rozpocząły się w czerwcu w Smardzewicach. Prowadzącymi szkolenia były Panie Wykładowczynie z Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Nauk Geograficznych dr Karolina Dmochowska – Dudek i dr Pamela Jeziorska – Biel.

Tematyka jaka została poruszona w trakcie trwania szkoleń dotyczyła programu LEADER w nowym okresie programowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, wraz ze szczególnym uwzględnieniem istoty pojęcia Smart Village, jako koncepcji oddolnej inicjatywy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto uczestnicy szkoleń zdobyli niezbędną wiedzę dotyczącą aspektów powiązanych z: zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi i ich ochroną, możliwością wykorzystania lokalnego potencjału (najlepiej endemicznego) tj. np. przyrodniczego, lokalizacyjnego, dziedzictwo lokalne, w tym kulinarne, popyt na szczególnego rodzaju usługi (np. srebrna gospodarka lub usługi opiekuńcze nad dziećmi), turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, nowej koncepcji terytorialnego wymiaru rozwoju województwa, nowego podejścia terytorialnego do turystyki, tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego i Krótkiego Łańcucha Dostaw, rozwoju przedsiębiorczości, w tym rozwoju biogospodarki lub zielonej gospodarki, promowania, informowania i marketingu dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów, jakości Żywności.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach:

  • 17 października – Dwór Sójki koło Kutna;
  • 19 października – Pałac w Walewicach;
  • 25 października – Hotel Superfala w Ostrowie Warckim

Łączna liczba osób, jaka wzięła udział w spotkaniach wyniosła 105. Uczestnikami byli w znacznej większości przedstawiciela Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego, a także przedstawiciele jednostek administracyjnych, lokalni liderzy i społecznicy, koła gospodyń wiejskich.

Szkolenia przyczyniły się do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy dotyczącej Smart Village, pomogły również zwiększyć świadomości uczestników o wykorzystywaniu metody Design Thinking, co w przyszłości pozwoli na skuteczniejszą i efektywniejszą partycypację mieszkańców w współtworzeniu koncepcji Smart Village.