|

Samorząd przyjazny KGW

Szanowni Państwo

w imieniu Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich jest nam ogromnie miło zaprosić Państwa do udziału w I ogólnopolskim plebiscycie SAMORZĄD PRZYJAZNY KGW. Celem plebiscytu jest wyróżnienie i uhonorowanie samorządów lokalnych oraz ich przedstawicieli zaangażowanych w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) i promocję postaw proobywatelskich. Głosowanie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 20 marca 2024 r. poprzez portal www.kolagospodynwiejskich.org będzie można oddać swój głos na wybranych kandydatów.
Plebiscyt będzie przeprowadzany w dwóch różnych kategoriach:

  1.  Samorząd przyjazny KGW: dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, takim jak gminy, powiaty, rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw, urzędy marszałkowskie itd.
  2. Samorządowiec przyjazny KGW: kategoria indywidualna dla przedstawicieli samorządów lokalnych - wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, radnych itd.

Uprawnione do przesyłania zgłoszeń w plebiscycie są Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki samorządu terytorialnego, indywidualnie przedstawiciele władz samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Udział w plebiscycie jest bezpłatny - do głosowania zakwalifikowane będą wszystkie zgłoszenia, które spełniać będą wymogi formalne określone regulaminem (poprawnie wypełniony formularz i podpisana klauzula RODO).

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w plebiscycie, który ma na celu docenienie tych, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju społeczności wiejskich i aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich. To doskonała okazja, by podziękować zaangażowanym samorządom i jednostkom samorządu terytorialnego oraz uczestniczyć w budowaniu silnej społeczności wiejskiej.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty oraz regulamin plebiscytu.

 

PLIKI DO POBRANIA