|

Rozstrzygnięcie konkursu nr 7/2023

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w konkursie nr 7/2023 dla Partnerów KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego publikuje listę ocenionych operacji przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 14.04.2023

PLIKI DO POBRANIA