|

Partnerzy KSOW podpisali umowy!

W dniach 5 i 6 lipca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację operacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. Umowy zostały podpisane z partnerami KSOW, którzy wzięli udział w konkursie nr 6/2022 na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. Łączna kwota zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych wyniosła 406 601,52 zł.

Partnerom KSOW, którzy otrzymali wsparcie finansowe podczas podpisywania umów gratulacje złożyli Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Sibińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Operacje, jakie zaplanowali do realizacji w tym roku partnerzy KSOW, przyczynią się do zwiększenia aktywności społeczności wiejskich z województwa łódzkiego, lepszej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów, wzrostu zawiązywania się współpracy pomiędzy rolnikami, prowadzącej do powstawania wspólnych inwestycji.