|

Otwarcie „Bazarku – prosto od rolnika”

Otwarcie „Bazarku – prosto od rolnika”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi w dniu 23 października otwiera działalność „Bazarku – prosto od rolnika”

Mając na względzie realizację  zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, KOWR OT Łódź odpłatnie na podstawie umowy najmu, udostępnia Teren pod organizację Stoisk Wystawcom zarejestrowanym na stronie https://www.polskasmakuje.pl/w celu zaprezentowania ich oferty produktowej i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Chcemy także, aby na terenie utworzonego bazarku producenci rolni i wytwórcy znaleźli stałe miejsce spotkań i sprzedaży swoich produktów.

Bazarek będzie zlokalizowany przed siedzibą KOWR OT w Łodzi przy ulicy Północnej 27/29 i otwarty w każdą sobotę oprócz świąt w godz. od 08.00 do 15.00.

Warunkiem zorganizowania swojego stoiska i sprzedaży swoich produktów żywnościowych jest wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na skrzynkę pocztową lodz@kowr.gov.pl oraz spełnienie pozostałych warunków o których mowa w regulaminie „Bazarku – prosto od rolnika”.

Zgłoszenia można nadsyłać  od 11.10.2021 roku i w każdy dzień miesiąca nie później niż  cztery dni przed planowanym udziałem w Bazarku.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń w danym rodzaju żywności.

Bazarek – prosto od rolnika został objęty patronatem medialnym TVP 3 Łódź.

Szczegóły w regulaminie „Bazarku – prosto od rolnika” oraz na stronie internetowej:

www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/otwarcie-bazarku-prosto-od-rolnika

Kontakt tel. 042  636 53 26 lub 608 704 277.

Zapraszamy!