|

Ogólnopolski konkurs pn.: „Najlepszy Doradca Ekologiczny” – III edycja

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Doradca Ekologiczny”.

Celem konkursu jest promowanie pracy doradców, zaangażowanych w aktywny rozwój rolnictwa ekologicznego, w szczególności w obrębie wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstw rolnych. Konkurs jest podzielona na dwa etapy: wojewódzki i krajowy. W etapie wojewódzkim zgłoszenia są przyjmowane do 6 czerwca bieżącego roku, natomiast w przypadku awansu do etapu krajowego, ośrodki muszą przesłać formularz do oceny maksymalnie do 11 lipca 2022 roku. Komisja konkursowa, którą powołuje dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ocenia i dokonuje wyboru najlepszego doradcy ekologicznego w danym województwie. Wybrany doradca zgodnie z zasadami i kryteriami oceny, będzie zgłoszony przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego do II etapu konkursu (krajowego).

Laureaci konkursu na poziomie wojewódzkim otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4 000 zł za 1 miejsce, 3 000 zł za 2 miejsce, 2 000 zł za 3 miejsce a także dwa wyróżnienia dla doradców po 500 zł. Laureaci Konkursu wyłonieni przez Komisje konkursową na poziomie krajowym otrzymają nagrody w wysokości 9 000 zł za 1 miejsce, 7 000 zł za 2 miejsce, 5 000 zł za 3 miejsce oraz dwa wyróżnienia dla doradców w wysokości 3 000 zł.


Więcej informacji pod tym linkiem