|

Ogólnopolski konkurs pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?"

W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych, a prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa 
i  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas. Nagrody będą przyznawane wg zasad: w każdym z 16 województw, wybrane zostaną po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. 
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje przyznanie wyróżnień w formie upominków reklamowych, związanych z działalnością MRiRW i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wzbudzenie zainteresowania i zachęcenia młodych ludzi uczęszczających na zajęcia w Państwa placówkach do przygotowania prac konkursowych. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda nam się dotrzeć do jak największego grona uczniów, którzy przy współpracy z opiekunami podejmą wyzwanie i staną w szranki z innymi województwami.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby