|

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

 

Informujemy, że od 30 lipca do 15 września 2021 r. trwają konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku do Komisji Europejskiej. Każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Tak jak w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu, również teraz zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Państwa praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest również na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo