|

Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju 11.04.2023-07.06.2023

Termin składania wniosków: od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 7 czerwca 2023 r.

Rodzaj wnioskodawcy: O pomoc ubiegać się może lokalna grupa działania (LGD), o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943).

Miejsce i tryb składania wniosków:

  1. w postaci papierowej, należy złożyć bezpośrednio w: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, pokój 216, II piętro poniedziałek - piątek od godz. 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu.
  2. w postaci elektronicznej poprzez platformę https://epuap.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj.: ePUAP: /umwl/SkrytkaESP

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty są dostępne pod linkiem