|

Konkurs "Łódzkie na mapach"

https://mapy.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/04/plakat_konkurs_2022-723x1024.png

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem "Łódzkie na mapach"

Nadrzędnym celem organizowanego Konkursu jest zwiększenie i pogłębienie wiedzy na temat regionu łódzkiego oraz popularyzacja cyfrowych map tematycznych, jako narzędzia kształcenia przy wykorzystaniu możliwości i funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Zadanie polega na opracowaniu cyfrowej mapy prezentującej wybrany temat na obszarze województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 20 października 2022 r., każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do konkursu.

W konkursie są przewidziane dwie kategorie:

  • I kategoria – uczniowie szkół średnich,
  • II kategoria - studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia

W ramach konkursu autorzy wyróżnionych prac konkursowych otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

  • Miejsce pierwsze – 2 000,00 złotych,
  • Miejsce drugie – 1 750,00 złotych,
  • Miejsce trzecie – 1 250,00 złotych

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w systemie Geoportal Województwa Łódzkiego. Regulamin i dodatkowe informacje o konkursie zamieszczono na stronie https://mapy.lodzkie.pl/konkurs/