|

Konferencja „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji pn. „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych”, organizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych, które wspierają produkcję rolniczą. Ideą przewodnią konferencji jest przede wszystkim pogłębienie poziomu wiedzy dotyczącej różnych innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą, w tym roślinna i zwierzęcą. Wykorzystane do tych celów mogą być nowoczesne narzędzia cyfrowe, zarówno te, które są już dostępne na polskim rynku, jak i takie, które dopiero funkcjonują, jako prototypy lub pilotaże. Podczas całego wydarzenia będzie możliwość prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcje rolniczą, dostępności informacji zbieranych w wielu systemach i baz danych oraz integracji takich danych wraz z udostępnieniem ich rolnikowi.

  • IT w produkcji roślinnej (m.in. rolnictwo precyzyjne, drony, zobrazowania satelitarne);
  • IT w produkcji zwierzęcej (m.in. sensory douszne, monitoring behawioru, czujniki mikroklimatu);
  • IT wspomagające zrównoważoną produkcję (m.in. kalkulatory emisyjności, monitoring zasobów, optymalizacja środków produkcji);
  • Internet rzeczy w ekosystemie dostaw żywności (m.in. traceability, blockchain);
  • Integracja systemów informatycznych oraz transfer danych

W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione zasady ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Grup Operacyjnych EPI opracowujących i wdrażających innowacje.  Dodatkowo prelekcje poprowadzą również przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI realizujących w ramach tego działania innowacyjne projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie rozwiązań IT wpływających pozytywnie na opłacalność produkcji poprzez monitorowanie i optymalizację jej kosztów. W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele administracji publicznej, polskich akceleratorów i inkubatorów dla sektora rolniczo – spożywczego. Ponadto w konferencji weźmie udział gość z Hiszpanii, który przybliży i zaprezentuje spektrum oferowanego wsparcia dla rozwoju i wdrażania narzędzi teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą, a także innowacyjne rozwiązania IT funkcjonujące w tym kraju.

Konferencja pn. „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych”, odbędzie się w dniach 16-17 maja 2022 r. w Łodziw hotelu Ambasador, ul. Kilińskiego 145.

Pozostałe informacje oraz kart zgłoszeniowe dostępne są pod tym linkiem.