|

Już 57 tysięcy rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożyło już 57 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Gdzie szukać pomocy?

Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają wypełniać rolnikom wnioski.  Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą także liczyć na pomoc pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii, pod numerami telefonów: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty w godz. 10:00-16:00.

Płatności, o które można się ubiegać w 2023 roku

W ramach tegorocznej kampanii można ubiegać się o:

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym:
 1. podstawowe wsparcie dochodów;
 2. płatność redystrybucyjną;
 3. płatność dla młodych rolników;
 4. płatności za realizację ekoschematów;
 5. wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym:
 1. uzupełniającą płatność podstawową;
 2. płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym:
 1. premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą;
 2. przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym:
 1. płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych;
 2. przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym:
 1. małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi;
 2. premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (z PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (z PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (z WPR 2023-2027).