|

Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych – wyjazd studyjny

W dniach 19-21 marca 2024 r. Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego zorganizowała wyjazd studyjny na teren województwa małopolskiego – na obszar działania LGD „Na Śliwkowym Szlaku”. Jego tematyka poświęcona była dobrym praktykom PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych. Wyjazd sfinansowany został ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego JR KSOW WŁ na lata 2024-2025.

Celem organizacji wyjazdu było upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk przedsięwzięć realizowanych na obszarach wiejskich ze środków PROW 2014-2020, m.in.: w zakresie produkcji i sprzedaży produktów ekologicznych i regionalnych, RHD oraz krótkich łańcuchów dostaw.

Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z pomysłami i rozwiązaniami, które zostały już zrealizowane i wdrożone ze środków z PROW 2014-2020 na terenie LGD „Na śliwkowym Szlaku” w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych oraz są możliwe do zaadoptowania na terenie województwa łódzkiego.

W wyjeździe uczestniczyła grupa 40 osób. Byli to rolnicy - producenci żywności ekologicznej, tradycyjnej, przedsiębiorcy związani z branżą rolno-spożywczą, członkowie kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele szkół gastronomicznych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Z uwagi na coraz to większe zainteresowanie społeczeństwa folklorem i wszystkim, co rodzime Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” przystąpiło do realizacji projektów związanych z budowaniem i rozwojem marki lokalnej. Ze środków PROW 2014-2020 sfinansowane zostały dwie operacje własne pn.: ''Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®”, „Rozwój marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak® z wykorzystaniem dobrych praktyk” oraz jeden projekt współpracy pod nazwą „Marka lokalna szansą rozwoju regionu”. Realizacja powyższych operacji miała na celu zwiększenie rozpoznawalności regionalnych produktów i usług oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorców.

By prężnie budować markę lokalną powstał znak słowno-graficzny „Śliwkowy Szlak®”, którym oznaczane są produkty oraz usługi charakteryzujące się nie tylko niebanalną wartością, ale także gwarancją pochodzenia, przyjaznością dla środowiska oraz konsumenta. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w 2020 roku zorganizowało nabór na użytkowników znaku promocyjnego „Śliwkowy Szlak®”.

Certyfikowani partnerzy marki Śliwkowy Szlak® tworzą dziś  bogatą ofertę turystyczną, gastronomiczną, rękodzielniczą, rekreacyjną, edukacyjną i noclegową. Nadane certyfikaty podkreślają wysoką jakość oferowanych usług i przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności marki lokalnej.

W ramach wyjazdu studyjnego, uczestnicy spotkali się przedstawicielami LGD „Na Śliwkowym Szlaku” oraz lokalnych władz samorządowych, a także odwiedzili przedsiębiorców działających w ramach marki „Śliwkowy Szlak®”. Program wyjazdu obejmował wizyty m.in. w następujących miejscach:

 • Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Korzennej - to miejsce, w którym rolnicy
  z okolicznych gmin mogą przetwarzać owoce (tłoczyć i suszyć) oraz produkować wyroby wędliniarskie. Na wyposażeniu inkubatora znajdują się m.in.: maszyna do tłoczenia soku, suszarki do grzybów, szatkownice, chłodnie, maszynki do mielenia mięsa i wędzarnie. Wizyta obejmowała zwiedzanie inkubatora, rozmowę na temat dofinansowania obiektu ze środków PROW 2014 – 2020, a także degustację soku jabłkowego tłoczonego w inkubatorze.
 • Osadzie Młyńskiej w miejscowości Roztoka-Brzeziny – to zabytkowy kompleks osady młyńskiej, który jest pod ochroną konserwatora zabytków. Składa się z domu młynarza, stodoły, stajni i starego tartaku oraz zrewitalizowanego trzykondygnacyjnego młyna. Jest to jeden z nielicznych obiektów dawnego wiejskiego rzemiosła młynarskiego. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję porozmawiać z właścicielem obiektu, który od lat z wielką starannością prowadzi gruntowny remont zabudowań, mechanizmów i sprzętów znajdujących się w osadzie. Proces przywracania i zachowania tradycji młynarskiej, kultury wiejskiej i rodzinnej historii, wymaga nieustannych prac i nakładów finansowych. Część środków na ten cel pozyskana została w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy mieli okazję porozmawiania z właścicielem obiektu na temat współpracy w ramach projektu pn.: „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” oraz  degustacji lokalnych potraw wykonanych z ekologicznej mąki orkiszowej, tzw. proziaków.
 • Firmie owocowo warzywnej „Carpatina” w miejscowości Iwkowa - to przykład prywatnego inkubatora przetwórczego na terenie Śliwkowego Szlaku®. Firma zajmuje się produkcją i przetwórstwem owoców i warzyw. Właścicielka firmy w ramach działania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” uzyskała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji suszu owocowego metodą liofilizacji. Wizyta obejmowała spotkanie z właścicielką, oprowadzenie po obiekcie oraz degustację produktów i przetworów wytwarzanych przez firmę.
 • Zagrodzie na Pacanach  – to rodzinny pensjonat położony w miejscowości Iwkowa. Obiekt oferuje komfortowy wypoczynek w połączeniu z degustacją tradycyjnych potraw opartych na produktach od lokalnych dostawców. Właścicielka Zagrody stworzyła markę Pacanowe Pole®, pod którą można nabyć produkty kulinarne i potrawy przygotowywane w kuchni pensjonatu, na bazie lokalnych produktów. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość spotkania z właścicielką obiektu, rozmowę na temat dofinansowania obiektu ze środków PROW 2014 – 2020 oraz wzięli udział w warsztatach tłoczenia oleju lnianego, mielenia płatków owsianych oraz wypieku ciastek.
 • Firmie „Wyroby z Dźwieńkowa” – to firma produkująca tradycyjne wyroby wędliniarskie
  i mięsne w ramach rolniczego handlu detalicznego. Produkty firmy znajdują się na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.: kiełbasa wiejska iwkowska czy szynka iwkowska. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z właścicielem na temat współpracy w ramach projektu pn.: „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” oraz  degustacji wyrobów firmy.
 • Winnicy Nowizna położonej w miejscowości Połom Mały – to przedsiębiorstwo, które zajmuje się prowadzeniem winnicy, uprawą winorośli oraz hodowlą danieli. Poza tym oferuje także noclegi oraz usługi gastronomiczne. Winnica Nowizny serwuje lokalne specjały takie jak pierogi z suszoną śliwką, koreczki, kompot z suszonych owoców, regionalne sery, wędliny itp. Wizyta obejmowała spotkanie z gospodarzem i rozmowę na temat współpracy w projektów dofinansowanych z PROW 2014-2020 - „EnoTarnowskie” oraz „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” oraz degustację lokalnych produktów.
 • Gospodarstwie rolno-ogrodniczym Grzegorza Piwowara w Dobrocieszu - zajmującym się tradycyjnym wyrobem suszonych owoców. W swojej ofercie posiada śliwę suszoną i wędzoną, a także różnego rodzaju mieszanki owoców suszonych przy pomocy dymu i ciepłego powietrza. Wizyta obejmowała rozmowę z właścicielem, degustację lokalnych produktów – m.in.: Śliwki Sechlońskiej, wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz zwiedzanie gospodarstwa, w tym tradycyjnej wędzarni śliwek.

Wyjazd był doskonałą okazją do porozmawiania i wymiany doświadczeń pomiędzy producentami z województwa łódzkiego i małopolskiego. Umożliwił on uczestnikom zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w zakresie nowoczesnego marketingu produktów lokalnych, w tym m.in.: w budowaniu marki lokalnej, opartej na współpracy lokalnych przedsiębiorców. Wyjazd był dla uczestników inspiracją w zakresie tworzenia sieci współpracy w promocji i dystrybucji produktów lokalnych.

Efektem realizacji operacji będzie nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w produkcję i sprzedaż żywności wysokiej jakości oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów regionalnych i skuteczności w docieraniu do klientów.