|

Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych

W dniach 25-27 września 2023 r. Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego zorganizowała wyjazd studyjny na teren województw podlaskiego i mazowieckiego. Jego tematyka poświęcona była dobrym praktykom PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych. Wyjazd sfinansowany został ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego JR KSOW WŁ na lata 2022-2023.

Celem organizacji wyjazdu było upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk przedsięwzięć realizowanych na obszarach wiejskich ze środków PROW 2014-2020, m.in.: w zakresie produkcji
i sprzedaży produktów ekologicznych i regionalnych, RHD oraz krótkich łańcuchów dostaw. Miał on służyć wymianie wiedzy i promowaniu doświadczeń w promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji żywności oraz być dla uczestników inspiracją w zakresie nowoczesnego marketingu produktów lokalnych.

Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z pomysłami i rozwiązaniami, które zostały już zrealizowane i wdrożone ze środków z PROW 2014-2020 na terenie województw: podlaskiego i mazowieckiego - innymi słowy są możliwe do stosowania, wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich oraz są możliwe do zaadoptowania na terenie województwa łódzkiego.

W wyjeździe uczestniczyła grupa 35 osób. Byli to rolnicy - producenci żywności ekologicznej, tradycyjnej, a także przedsiębiorcy związani z branżą rolno-spożywczą, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Program trzydniowego wyjazdu obejmował  m. in. wizyty w:

 1. Ziołowym Zakątku w Korycinach – to unikatowy w skali świata obiekt położony w samym sercu najczystszego regionu Polski, Podlasia. Podczas spaceru ścieżkami edukacyjnymi Podlaskiego Ogrodu Botanicznego uczestnicy mogli zasięgnąć w towarzystwie właściciela obiektu - Pana Mirosława Angielczyka wiedzy zielarskiej oraz z zakresu historii ziołolecznictwa. Uczestnicy zwiedzili także Oranżerię w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym, obiekt który został dofinansowany ze środków EFRROW  w ramach poddziałania 19.2. Oranżerię w Ziołowym Zakątku wyróżniają przede wszystkim bogate zbiory roślin użytkowych z krajów o klimacie tropikalnym
  i subtropikalnym oraz profesjonalna oferta edukacyjna z zakresu nauk przyrodniczych. Podczas wizyty w Ziołowym Zakątku uczestnicy zwiedzili także firmę Firma „Dary Natury”, która oferuje szeroką gamę herbatek ziołowych, kaw i napojów alkoholowych oraz deserów. Przedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem środków w ramach PROW 2014-2020. Podczas wizyty w firmie uczestnicy brali udział warsztatach komponowania własnych mieszanek herbacianych oraz przygotowania oleju ziołowego.
 2. Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” - powstał na bazie projektu
  z PROW 2104-2020, a zadanie to zrealizował samorząd Drohiczyna, przy współpracy
  z ośrodkiem kultury, Lokalną Grupą Działania „Tygiel Doliny Bugu” i Lokalną Organizacją Turystyczną „LOT nad Bugiem”. Podczas wizyty w „Zagubku” zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielem
  SLGD Tygiel Doliny Bugu, podczas którego omówione zostały projekty zrealizowane przez LGD ze środków PROW 2014-2020 - w zakresie promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji żywności, w tym projektu współpracy „Naturalnie nad Bugiem”. W ramach tego projektu powstała sieć przedsiębiorców i producentów lokalnych, którzy nawzajem promują swoje usługi bądź produkty, oraz mają wspólny znak towarowy i system promocji pozwalający na zwiększenie rozpoznawalności i dochodu wszystkich podmiotów znajdujących się w sieci. W Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego
  w Drohiczynie otwarty jest sklepik, w którym można kupić zioła, sery, miody czy inne podlaskie produkty. Właśnie tam można nabyć produkty Piwniczki Podlaskiej, projektu, którego beneficjentem jest LOT Nad Bugiem.
  Inicjatywa ta obejmuje 11 producentów - sadowników, plantatorów, pszczelarzy, rolników ekologicznych i lokalnych producentów. W ramach projektu prowadzona jest strona internetowa na której można zakupić sprawdzone produkty wysokiej jakości, wyprodukowane w sposób tradycyjny. Projekt zrealizowany został ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania 16 „Współpraca”. Podczas wizyty w „Zagubku” uczestnicy wzięli również udział w wykładzie na temat kultury i tradycji i dziedzictwa kulinarnego Podlasia oraz
  w
  warsztatach, w ramach których przygotowali potrawę regionalną, charakterystyczną dla kuchni podlaskiej.
 3. Firmie PPH Solana, specjalizującej się w produkcji kiszki ziemniaczanej oraz pierogów domowych. To tutaj powstaje klasyka kulinarna Podlasia: kiszka oraz babka ziemniaczana. Produkty są wytwarzane z najlepszych jakościowo składników prosto z Podlasia, co sprawia, że ten regionalny specjał wielokrotnie otrzymywał nagrody, a jego renomę potwierdza wpis
  na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa."
 4. Winnicy Korol w miejscowości Mielnik nad Bugiem. Winnica oferuje gościom zwiedzanie winnicy i winiarni wraz z degustację produkowanych w niej win. Właściciel winnicy – Mikołaj Korol zapoznał uczestników ze specyfiką prowadzonej przez siebie działalności, opowiedział jakie uprawia odmiany winorośli i jakie są sposoby ich pielęgnacji.
 5. Gospodarstwie Sadowniczym Aliny Paluch zlokalizowanym Klimczycach Kolonii. Funkcjonuje tutaj tłocznia soków – produkująca popularną na rynku lokalnym markę „Samo Jabłko” oraz inkubator przetwórstwa rolno-spożywczego, który powstał ze środków z PROW 2014-2020
  w ramach poddziałania 19.2. Uczestnicy mieli możliwość degustacji miejscowych
  soków i przetworów z owoców i warzyw. Działa tu również sklep Zakamarek Klimczyce,
  w którym można nabyć towary wszystkich producentów współpracujących w ramach Piwniczki Podlaskiej.

Wyjazd był doskonałą okazją do porozmawiania i wymiany doświadczeń pomiędzy producentami z województwa łódzkiego i  podlaskiego. Umożliwił on uczestnikom zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w zakresie nowoczesnego marketingu produktów lokalnych, zainspirowanie się ciekawymi inicjatywami w tym zakresie i kontakt z ich pomysłodawcami. Jego efektem będzie nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w produkcję i sprzedaż żywności wysokiej jakości oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów regionalnych i skuteczności w docieraniu do klientów.
To klucz do sukcesu w budowaniu lokalnych łańcuchów dystrybucji żywności.