Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

O konkursie słów kilka

Zasięg konkursu ma charakter wojewódzki, zgłaszać się mogą wszyscy gospodarze, prowadzący agroturystykę w Łódzkiem. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne i gospodarstwo agroturystyczne tradycyjne, a walczą o statuetkę Złotej Gruszy i nagrody pieniężne. Dodatkowym atutem startowania w konkursie jest możliwość promocji swojego gospodarstwa w wydawanym corocznie, przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego, katalogu, w którym zebrane są wszystkie zgłoszone do udziału w konkursie gospodarstwa.Pierwsza edycja konkursu „Złota Grusza” miała miejsce w 2009 roku. Od tego czasu organizowany jest on co roku i wyłoniliśmy już 19 różnych laureatów.
W konkursie mogą brać udział rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i prowadzący usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu oraz rolnicy, wynajmujący pokoje gościnne w gospodarstwie rolnym, mający zgłoszoną działalność w Urzędzie Gminy do „Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”.


O zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii decyduje komisja konkursowa, biorąca pod uwagę następujące aspekty, dotyczące funkcjonowania obiektów:
- czy agroturystyka jest jedyną czy dodatkową formą działalności generującej przychód,
- czy gospodarstwo prowadzi tradycyjną działalność rolniczą,
- czy podstawowe produkty żywnościowe pochodzą z gospodarstwa, czy też są kupowane.


Do kategorii gospodarstw agroturystycznych klasyfikowane są gospodarstwa, dla których agroturystyka jest jedynym lub dominującym źródłem dochodu, wynajem pokoi stanowi główne źródło utrzymania a podstawowe produkty żywnościowe są kupowane. Gospodarstwa agroturystyczne tradycyjne prowadzą tradycyjną działalność rolniczą, podstawowe produkty żywnościowe pochodzą z własnego gospodarstwa a wynajem pokoi jest jedynie dodatkowym źródłem dochodów.


Konkurs przebiega  dwuetapowo. W pierwszej kolejności nadsyłane są zgłoszenia, które podlegają ocenie formalnej. Kolejnym krokiem są wizytacje komisji konkursowej w gospodarstwach, zakwalifikowanych do finału. W każdym gospodarstwie komisja ocenia estetykę gospodarstwa, jego urządzenie, ofertę wypoczynku, możliwości wyżywienia, inwestycje związane z prowadzoną działalnością agroturystyczną oraz formy reklamy własnej. Po wizytacjach wybierani są najlepsi z najlepszych a wyniki ogłaszane są podczas uroczystej konferencji.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009