Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

Cechy rolnictwa ekologicznego

Aby można było mówić o ekologii uprawa roślin i chów zwierząt muszą spełniać pewne wymogi. W rolnictwie ekologicznym uprawa roślin opiera się o właściwy płodozmian, który musi uwzględniać rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość materii organicznej w glebie (np. rośliny motylkowe). Innymi istotnymi cechami są także przykrycie powierzchni gleby roślinnością przez jak najdłuższy okres w roku (na przykład poprzez stosowanie wsiewek, międzyplonów i poplonów), nawożenie jedynie organicznie – nawozami wytworzonymi w gospodarstwie (kompost, obornik, nawozy zielone). Ewentualne nawożenie mineralne powinno być ograniczone do mączek skalnych, uwzględnionych w Rozporządzeniu Rady 834/2007. Inne zabiegi, stosowane w rolnictwie także są wyraźnie określone: likwidowanie chwastów (mechanicznie i bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin),  jedynie agrotechniczne metody walki z chorobami, szkodnikami poprzez stosowanie odpowiedniego następstwa i sąsiedztwa roślin, stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych, stosowanie ekologicznego materiału siewnego i nasadzeniowego.

Podobnie wygląda sytuacja z chowem zwierząt w rolnictwie ekologicznym – również określone zostały wytyczne, których powinien trzymać się rolnik, zajmujący się tego typu rolnictwem. Ważne są w tym przypadku: utrzymywanie odpowiedniej powierzchni pomieszczeń gospodarskich i zapewnienie zwierzętom dostępu do wybiegów i chowu pastwiskowego. Nie należy przekraczać określonej maksymalnej obsady i stosować żywienie oparte na wykorzystaniu pasz wytworzonych metodami ekologicznymi. Zabronione jest profilaktyczne stosowanie produktów leczniczych i antybiotyków. W szczególnych przypadkach za zgodą jednostki certyfikującej dopuszczalne jest leczenie zwierząt przy zastosowaniu powyższych środków na odpowiedzialność lekarza weterynarii.

Rolnicy produkujący metodami ekologicznymi muszą trzymać się omówionych powyżej zasad, ale także sami wyznaczają sobie cele do jakich dążą, decydując się na taki rodzaj uprawy czy hodowli. Podstawowe założenia jakie przed sobą stawiają to naturalne metody produkcji i przetwórstwa, życie w zgodzie z naturą oraz położenie dużego nacisku na zdrowie, zarówno ludzkie jak i roślin, zwierząt a w efekcie także Ziemi. Dzięki temu otrzymana żywność jest najwyższej jakości, a środowisko naturalne nie ulega degradacji podczas jej wytwarzania.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009