Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STYRZYŃCA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
lubelskie
UL.DWORSKA 29A
21-500 STYRZYNIEC
NIP:
5372635766
REGON:
366075840
Email:
Telefon:
532081352
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Tożsamość i integracja społeczna
    • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi Styrzyniec oraz rozwoju Styrzyńca , w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin; 2) działalności charytatywnej; 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) ochrony i promocji zdrowia; 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 11) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; 12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 15) ratownictwa i ochrony ludności; 16) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 17) upowszechniania ochrony praw konsumentów; 18) promocji i organizacji wolontariatu; 19) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej; 20) organizowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
Data rejestracji: 16.01.2020
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009