Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Finał XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

26.11.2014

Finał XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2014 miał miejsce 25 listopada br., w Bratoszewicach.

Celem organizowanej olimpiady było zwrócenie uwagi producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych oraz społeczności zamieszkującej obszary wiejskie na: zasady dobrej praktyki rolniczej, propagowanie standardów jakości w produkcji rolnej, propagowanie integrowanej ochrony roślin, prawidłowe użytkowanie gruntów – niepogarszające ich jakości, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności, odnawialne źródła energii, tworzenie grup producentów rolnych, wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska (poprawa stanu świadomości ekologicznej), wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt, zdrowotność roślin oraz dobrostan zwierząt. Ponadto celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
 
Finał Wojewódzki składał się z dwóch części, tj. z testu oraz eliminacji ustnych. Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się dziesięcioro finalistów z najlepszymi wynikami testu. Pytania testowe oraz w części ustnej obejmowały następujące zagadnienia: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, standardy jakości w produkcji rolnej, zasady dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych, fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), ekonomika i marketing produktów rolnych, tworzenie grup producentów rolnych, ekologia i ochrona środowiska na wsi, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.
 
Po zsumowaniu wyników I i II części finału wojewódzkiego olimpiady Beata Wszołek, wiceprzewodnicząca komisji ogłosiła listę laureatów oraz pogratulowała wspaniałych wyników.
Nagrody ufundowane zostały m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2015.
 
Wszystkich finalistów uhonorowano dyplomami i nagrodami, które wręczali ze słowami uznania: Maria Kaczorowska, dyrektor Departamentu Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Elżbieta Kusideł, kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i Tomasz Mroczek, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach.

Katarzyna Rolewska za zajęcie I miejsca uhonorowana została Pucharem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Adrian Wróbel – II miejsce oraz Patryk Kurp – III miejsce uhonorowani zostali Pucharem Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach Tomasza Mroczka.

Składamy wyrazy uznania i gratulacje nauczycielom i opiekunom uczniów biorących udział w olimpiadzie. Laureatom gratulujemy i zapraszamy za rok.
 
Laureatami XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej zostali:
 
I MIEJSCE – Katarzyna Rolewska, rolnik
II MIEJSCE – Adrian Wróbel, ZSR w Lututów
III MIEJSCE – Patryk Kurp, ZSR w Lututów
IV MIEJSCE – Kamil Gniatkowski, ZS CKR w Dobryszycach
V MIEJSCE – Karol Wybraniec, ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie
VI MIEJSCE – Paweł Kozłowski, ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie
VII MIEJSCE – Błażej Staniaszek, ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie
VIII MIEJSCE – Adam Głowacki, ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie
IX MIEJSCE – Karol Kopa, ZSR w Czarnocinie
X MIEJSCE – Marcin Smolarek, ZSR CKP w Bujnach


(Ewa Szewczyk, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego)

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009