Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Do miana „Przyjaznej Wsi” dołączyły kolejne gminy w terenu naszego województwa

17.11.2011

Zwycięzców trzeciej już edycji konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych poznaliśmy 16 listopada br. podczas uroczystej konferencji podsumowującej wyniki etapu regionalnego konkursu.

Ideą konkursu, organizowanego przez  Krajową Sieć Obszarów Wiejskich jest wskazanie i docenienie przykładów infrastruktury wiejskiej, która służy nam wszystkim chroniąc środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. To okazja do wypromowania tych, którzy przy wsparciu funduszy unijnych realizują innowacyjne projekty, budując wiś przyjazną ludziom i środowisku.

W tym roku do etapu wojewódzkiego konkursu zgłoszonych zostało 10 projektów. Ocenie formalnej poddanych zostało 8, w tym: 3 w ramach kategorii społecznej i 5 w ramach kategorii technicznej. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez: Gminę Maków (w kategorii społecznej) oraz  Gminę Osjaków (w kategorii technicznej). Dyplomy i nagrody w postaci sprzętu RTV wręczyli laureatom konkursu Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Maria Kaczorowska, Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyniki konkursu:

Kategoria społeczna:

Miejsce I "Odnowa miejscowości Maków" - Gmina Maków, nagroda - telewizor SONY 40"

Miejsce II "Budowa placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego i urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości Budziszewice oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i placu wypoczynkowego w miejscowości Mierzno" - Gmina Budziszewice, nagroda - telewizor SHARP 40"
 
Miejsce III "Organizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rosanów w celu pobudzenia aktywizacji  i integracji społeczeństwa lokalnego" - Gmina Zgierz, nagroda - telewizor PANASONIC 42"

Kategoria techniczna:

Miejsce I "Poprawienie estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków" - Gmina Osjaków, nagroda - telewizor SONY 40"

Miejsce II "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  - renowacja (remont) rynku w Zadzimiu - Gmina Zadzim, nagroda - telewizor SHARP 40"

Miejsce III "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce" - Gmina Andrespol, nagroda - telewizor PANASONIC 42"

Miejsce IV "Przebudowa drogi Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu” - Gmina Uniejów, nagroda - zestaw gadżetów promocyjnych

Miejsce V  "Remont pokrycia dachowego, elewacji i ogrodzenia Kościoła
Św. Mikołaja Bpa w Wolborzu - Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja Bpa w Wolborzu, nagroda - zestaw gadżetów promocyjnych

Decyzje o zwycięskich projektach  zostały podyktowane ich innowacyjnym charakterem, pomysłowością, funkcjonalnością oraz wpływem na politykę horyzontalną regionu, zwłaszcza w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Ponadto są one doskonałym przykładem dobrej praktyki w realizacji projektów infrastrukturalnych na terenach wiejskich.

Realizacja projektu pn. „Odnowa miejscowości Maków” wpłynęła niewątpliwie
na podniesienie standardu życia oraz aktywności społecznej mieszkańców Gminy Maków. W ramach projektu wybudowano  parkingi, zatoki autobusowe, zorganizowano miejsca do imprez rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych wraz z widownią terenową. Cały nowopowstały teren inwestycji monitorowany jest przez kamery, dzięki czemu mieszkańcy czują się bezpieczniej. Innowacyjność i pomysłowość projektu podkreśla wybudowanie amfiteatru, którego powstanie przyczyniło się znacząco do zmniejszenia różnic w dostępie do kultury. Odbywają się w nim cykliczne imprezy kulturalne, koncerty znanych zespołów, funkcjonuje tam bezpłatne kino letnie. Podobne atrakcje dostępne były do tej pory jedynie tylko w miastach. Zaletą powstałej infrastruktury jest jej funkcjonalność.  Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy całej Gminy Maków, ale także osoby z sąsiednich powiatów.

Celem projektu zgłoszonego przez Gminę Osjaków pn. ”Poprawienie estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków” jest podniesienie standardu życia mieszkańców gminy poprzez poprawę bezpieczeństwa, zapewnienie miejsca do spotkań i wypoczynku, ułatwienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonano remont chodników, wybudowano parkingi, zagospodarowano dwa parki w centrum miejscowości (nowy układ alejek wyłożonych kostką granitową, nasadzono roślinność, postawiono ławeczki i kosze na śmieci, wyremontowano obiekty małej architektury). Ponadto  cały teren objęty inwestycją został oświetlony.
Nowe, wyremontowane centrum wpływa pozytywnie na wizerunek miejscowości i stanowi doskonałą wizytówkę gminy.  Realizacja projektu bez wątpienia przyczyniła się do szeroko rozumianego rozwoju gminy poprzez: poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, ułatwienie dostępności do obiektów znajdujących się w obrębie realizowanego projektu dla osób niepełnosprawnych, aktywizację mieszkańców i poprawę warunków ich życia.

Mianem „Przyjaznej Wsi” mogą pochwalić się już gospodarze dwunastu gmin z terenu naszego województwa. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i życzymy sukcesów w realizacji ciekawych projektów.

Wspólnie budujmy markę „Przyjaznej Wsi” regionu łódzkiego.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009