Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wartościowe publikacje dla rolnictwa zrównoważonego

20.10.2017

Informujemy o nowych publikacjach wydanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji finansowanej z Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jednocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten FDPA podejmuje w najnowszych publikacjach.

Pierwszy z zeszytów, „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”, traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie, jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich.

Drugi z zeszytów, „Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, wskazuje na potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.
Założeniem opracowań było, aby stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny aspekt gospodarowania zasobami na terenach wiejskich.

Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników. Mamy nadzieję, że staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy.

Opracowania są dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie http://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, życzymy przyjemnej lektury.

Ewa Stygienko
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009