Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poznaliśmy finalistów XVIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

29.11.2010

W dniu 25 listopada poznaliśmy laureatów „XVIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej”.

Projekt realizowany był w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Olimpiada skierowana była do producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i mieszkańców wsi. Jej tematyka była ściśle związana z ważnymi aspektami życia na obszarach wiejskich, czyli:

- zależnościami między rolnictwem a środowiskiem,

- ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej
w gospodarstwie rolnym działalności,

- odnawialnymi źródłami energii,

- wytwarzaniem produktów rolniczych bezpiecznym dla ludzi, zwierząt i roślin,

- zapewnieniem warunków dobrostanu zwierząt,

- prawidłowym użytkowaniem gruntów,

- tworzeniem grup producentów rolnych,

- propagowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

W olimpiadzie mogli brać udział rolnicy i uczniowie szkół rolniczych
z województwa łódzkiego, którzy spełniali następujące warunki:

- nie ukończyli 40 roku życia

- ukończyli szkołę podstawową, gimnazjum, zawodowa lub średnią

- ukończyli szkołę wyższą o kierunku innym niż rolniczy.

Realizacja olimpiady przyczyniła się do upowszechnienia wśród społeczności wiejskiej zasad dobrej praktyki rolnej, propagowania nowoczesnych technologii w rolnictwie, wdrażania elementów ekonomiki i marketingu produktów rolnych oraz tworzenia nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ponadto celem konkursu była edukacja związana z promocją działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach.

I etap XVIII już edycji „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej” rozpoczął się
4 listopada br.o godzinie 10:00 w siedzibie Centrali ŁODR w Bratoszewicach oraz w oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim i Kościerzynie. Do tegorocznej edycji olimpiady zgłosiło się 112 uczestników, którzy odpowiedzieli na 30 pytań testowych.

Na tym etapie wyłonionych zostało po 10 osób z każdego z oddziałów, które uzyskały największą liczbę punktów z testu pisemnego. Laureaci eliminacji oddziałowych zakwalifikowani zostali do II Etapu – Finału Wojewódzkiego.

Finał Wojewódzki odbył się w Centrali ŁODR w Bratoszewicach 25 listopada 2010 r. Najpierw finaliści zmierzyli się z pytaniami testowymi. Dziesięć osób, które uzyskały najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowało się do etapu ustnego olimpiady. Pytania dotyczyły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, produkcji roślinnej, zwierzęcej, dobrej praktyki rolniczej, odnawialnych źródeł energii, cross-compliance, marketingu produktów rolnych oraz bhp w rolnictwie.

Dyrektor ŁODR w Bratoszewicach i przewodnicząca komisji konkursowej, pani Barbara Günther, uroczyście zainaugurowała osiemnasty Finał Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Ogłosiła Listę Laureatów oraz pogratulowała wspaniałych wyników. Wszyscy finaliści zostali uhonorowani dyplomami
i nagrodami.

Nagrody zostały ufundowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. 

Natalia Kucharczyk za zajęcie I miejsca uhonorowana została Pucharem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Damian Kucharczyk za II miejsce oraz Mateusz Krawczyk za III miejsce uhonorowani zostali Pucharem Dyrektora ŁODR Barbary Günther.

Laureatami XVIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej zostali:

Miejsce I – NATALIA KUCHARCZYK – gmina Głowno, powiat zgierski

Miejsce II – DAMIAN KUCHARCZYK – gmina Głowno, powiat zgierski

Miejsce III – MATEUSZ KRAWCZYK – gmina Kocierzew, powiat łowicki

Miejsce IV – PIOTR KRYSICKI – gmina Głowno, powiat zgierski

Miejsce V – DAMIAN DRÓŻDŻ – gmina Czarnocin, powiat piotrkowski

Miejsce VI – ANDRZEJ SZUBERT – gmina Łódź, powiat łódzkie wschodni

Miejsce VII – SZCZEPAN ŚLĘZAK – gmina Lgota Wielka, powiat radomszczański

Miejsce VIII – ŁUKASZ KRUPSKI – gmina Sulmierzyce, powiat pajęczański

Miejsce IX – ADAM KANTURSKI – gmina Klonowa, powiat sieradzki

Miejsce X – JAKUB KRUKOWSKI – gmina Gołębiew Nowy, powiat kutnowski

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009