Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Olimpiada z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury i folkloru województwa łódzkiego zakończona!

29.11.2010

W dniu 17 listopada br. wyłonieni zostali finaliści olimpiady z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury i folkloru województwa łódzkiego. Przedsięwzięcie realizowane było przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Celem olimpiady jest szerzenie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Wiedza zdobyta podczas udziału w olimpiadzie przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z uwarunkowaniami regionalnymi województwa łódzkiego, dotyczącymi m.in. potraw regionalnych, prowadzenia gospodarstwa domowego, osobliwości krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego oraz różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Olimpiada była również szansą  na poszerzenie wiedzy na tematy związane z prawno-ekonomicznym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Tegoroczna olimpiada cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Do pierwszego etapu olimpiady, w dniu 9 listopada, przystąpiło 65-ciu uczestników. Eliminacje odbywały się o godzinie 10:00
w Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz w Oddziałach: w Piotrkowie Trybunalskim i Kościerzynie. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru, w ramach bloków tematycznych obejmujących następujące zagadnienia tematyczne:

- zasady zdrowego i racjonalnego żywienia

- ekologia i ochrona środowiska na wsi

- agroturystyka i turystyka wiejska

- produkt tradycyjny i regionalny

- dziedzictwo kulturowe

- podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o PROW 2007-2013.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się 30 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe.

Finał Olimpiady z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury i folkloru województwa łódzkiego oraz dobrych praktyk rolniczych odbył się w dniu 17 listopada br.
w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Do etapu finałowego przystąpiło 30 uczestników. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała komisja, w której skład weszli pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz oddziałów regionalnych. Finał przebiegał dwuetapowo. Najpierw uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami testowymi jednokrotnego wyboru. Na tym etapie, można było zdobyć maksymalnie 35 punktów. 10-ciu najlepszych uczestników zakwalifikowanych zostało do kolejnego etapu, który polegał
na odpowiedzi ustnej na 3 pytania problemowe. Finaliści losowali zestawy pytań w kolejności zgodnej z miejscami zajętymi w I Etapie. Za każdą odpowiedź można było uzyskać od 0 do 5 punktów.

Po podsumowaniu wyników uzyskanych przez uczestników, wyłoniono zwycięzców tegorocznej olimpiady z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury
i folkloru województwa łódzkiego.

Laureatami olimpiady zostali:

Miejsce I – MAŁGORZATA WARZYWODA - Władysławów Popowski, gmina Głowno, powiat zgierski

Miejsce  II – MARZENA  DOARDO – Popów Głowieński, gmina Głowno, powiat zgierski

Miejsce III -  AGNIESZKA  SZCZODROWSKA – Marianów Rogowski, gmina Rogów, powiat brzeziński

Kolejne miejsca zajęli:

Miejsce IV – Krystyna  Słaby – Ciołek, gm. Stryków, powiat zgierski

Miejsce V –  Anna Walczak – Wola Cyrusowa Kolonia, gmina Dmosin, powiat brzeziński

Miejsce VI – Teresa  Szczodrowska - Marianów Rogowski, gmina Rogów, powiat brzeziński

Miejsce VII – Zofia Majchrowska – Brenica, gm. Lubochnia, powiat tomaszowski

Miejsce VIII – Irena Fras – Wieruszów , gm. Wieruszów, powiat wieruszowski

Miejsce IX – Małgorzata Ścisłowska – Dziepółć, gmina Radomsko, powiat radomszczański

Miejsce X – Łukasz Szczodrowski - Marianów Rogowski, gmina Rogów, powiat brzeziński.

Laureaci tegorocznej olimpiady uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi zakupionymi ze środków Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego - Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009