Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW 2014-2020

Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest organem opiniodawczo-doradczym, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).

WGR została powołana uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 815/15 z dnia 28 lipca 2015 r.


Do zadań Grupy Roboczej należy realizacja zasady partnerstwa we wdrażaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności opiniowanie projektów planów działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, w tym rekomendacja działań do realizacji w ramach planu.


W składzie organu znaleźli się przedstawiciele sektorów: samorządowego, rolnego, naukowego, gospodarczego, społecznego oraz organizacji pozarządowych, tj.:


1. Przewodniczący – Artur Bagieński (Wicemarszałek Województwa Łódzkiego);
2. Zastępca przewodniczącego – Maria Kaczorowska (Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)
3. Zastępca przewodniczącego – Radosław Radwański (Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi);
4. Członek – Jarosław Jamroz (Przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego);
5. Członek – Andrzej Woźniak (Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego);
6. Członek – Barbara Woźniak (Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego);
7. Członek – Maciej Łaski (p.o. Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego);
9. Członek – Marcin Młynarczyk (Dyrektor Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego);
10. Członek – Beata Wszołek-Lewandowska (Przedstawiciel Łódzkiego Ośrodka Doradztwa rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach);
11. Członek – Czesław Dzierżawski (Przedstawiciel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
12. Członek – Andrzej Szymanek (Starosta Powiatu Wieruszowskiego);
13. Członek – Przemysław Andrzejak (Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.);
13. Członek - Marcin Wójcik (Przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego);
14. Członek – Jacek Krystek (Przedstawiciel Politechniki Łódzkiej) ;
15. Członek – Piotr Nowacki (Przedstawiciel Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania);
16. Członek – Anna Doliwa (Przedstawiciel Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania).

Dodatkowe:

- Uchwała w sprawie: powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

- Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Planu Działania 2014-2015

- Uchwała w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009