Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

Plan działania KSOW

Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to dokument zapewniający realizację działań KSOW, opracowywany na podstawie art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013. Opracowywany jest na okres wdrażania PROW 2014-2020. Określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, zgodnie z zasadą n+3. Wskazuje przede wszystkim na zakresy wsparcia które można realizować w celu jak najefektywniejszego ich  wdrażania, zawiera ich opis i cele, a także kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych, plan finansowy, wskaźniki realizacji działań oraz wytyczne IZ w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Plan działania gwarantuje ciągłość realizacji działań przez cały okres wdrażania PROW 2014-2020.

Plan działania KSOW 2014-2020

Plan działania realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne, które są jednolitymi dokumentami, tworzonymi przy współpracy jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i 16 WODR.
Środki finansowe w ramach dwuletnich planów operacyjnych podzielone są na poszczególne lata ich realizacji.
Dwuletni plan operacyjny zawiera dane dotyczące operacji, które będą w jego ramach realizowane (m.in. temat, cel operacji, forma realizacji, grupy docelowe, budżet i harmonogram).

Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015

Plan Operacyjny Jednostek Regionalnych KSOW na lata 2016-2017

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009