Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Forum Kobiet Gminy Milejów

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
lubelskie
Partyzancka 13a
21-020 Milejów
NIP:
5050066340
REGON:
060271382
Email:
Telefon:
81 7572 026, 506 304 354
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Tożsamość i integracja społeczna
    • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:
Forum Kobiet Gminy Milejów jest organizacją pozarządową, powstałą 13 maja 2007r. Członkami organizacji są mieszkanki wsi i osoby związane charakterem swojej pracy ze środowiskiem wiejskim. Organizacja skupia około sto czterdziestu kobiet z całej Gminy Milejów. Celem jest m.in. • inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, gospodyni i producentki, • prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno - wychowawczej, oświatowo-kulturalnej,oraz działalności w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych oraz poprawy stanu ochrony zdrowia, • aktywizacja zawodowa kobiet,• pielęgnowanie tradycji regionalnych, /kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej/, • wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki • działalność wspomagająca rozwój demokracji lokalnej. * wsparcie seniorów, Forum KGM w ciągu całej swojej działalności aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym na terenie gminy i poza jej granicami, tworząc "tę" kulturę lub umożliwiając innym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Wśród imprez cyklicznych corocznie organizowanych przez Forum należy wymienić „Dzień Kobiet", „Dzień Matki" czy "Święto Seniora". Jest współorganizatorem Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz Orszaku Trzech Króli. FORUM uwzględnia również promowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Należy tu wymienić organizowanie Gminnego Dnia Trzeźwości czy ogólnopolskiej akcji "Polska biega". Ważną formą działalności organizacji jest utworzona we wrześniu 2007 r. i działająca do chwili obecnej Świetlica Socjoterapeutyczna. Prowadzone są tam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci. Forum promuje produkty regionalne na stoiskach promocyjnych, jak też wspiera budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowe.
Data rejestracji: 19.03.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009