Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania
Adres siedziby:
lubelskie
ul. Żytnia 8
08-500 Ryki
NIP:
5060081364
REGON:
060436179
Email:
Telefon:
81 8652095
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS w dniu 10.09.2008r. jako porozumienie 3sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego .Zgodnie z § 2 statutu celem działalności Stowarzyszenia jest m.in: 1)działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2)aktywizowanie ludności wiejskiej, 3)promocja obszarów wiejskich, 4)wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne 5)wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) rozwój społeczeństwa obywatelskiego Zgodnie z zapisem § 3 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez m.in. 1) organizowanie i finansowanie: a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym i doradczym b)imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz festiwali, targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, c )działalności promocyjnej,informacyjnej i poligraficznej,” 5)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, 6)wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej i małych miast, Organizacja realizowała wiele projektów, których celem było działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja społeczności lokalnej,kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych, promocja talentów dzieci z obszarów wiejskich, integracja społeczna mieszkańców, promocja dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru wiejskiego. Organizacja pozyskała i rozliczyła środki finansowe w wysokości 5687 252,18zł na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. W obecnym okresie programowania organizacja pozyskała środki w wysokości 8.100.000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest w trakcie realizacji. Ponadto organizacja zrealizowała projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekty skierowane były dla dzieci, kobiet z obszarów wiejskich. Stowarzyszenie realizuje projekty kulturalne, aktywizujące społeczność lokalną takie jak: imprezy, konferencje, przeglądy ,festiwale, wizyty studyjne, szkolenia ,spotkania z mieszkańcami
Data rejestracji: 13.03.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009