Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania
Adres siedziby:
podkarpackie
Słowackiego 1 a
39-460 Nowa Dęba
NIP:
8672185317
REGON:
180387634
Email:
Telefon:
158462219
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Tożsamość i integracja społeczna
    • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jest organizacją pozarządową realizującą swoje cele statutowe jako stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną. Jako lokalna grupa działania podlega nadzorowi Marszałka Województwa Podkarpackiego. W Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10.12.2008 r. zostało wpisane pod numerem 0000319475. W stowarzyszeniu w charakterze członków zwyczajnych działają: osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, przedstawiciele organizacji i instytucji reprezentujących sektor pozarządowy oraz sektor publiczny. We wdrażaniu podejścia Leader zrealizowała: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW na lata 2007-2013, realizacja od 21.05.2009 r. do 30.06.2015 r.  „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, realizacja od 07.09.2009 r. do 30.06.2015 r.  „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013, realizacja 29 maja do 31 grudnia 2012 r. Poprzez realizację powyższych działań budowała lokalne partnerstwa, szkoliła mieszkańców, zapoznawała z różnorodnością obszaru działalności, prezentowała dorobek mieszkańców, stowarzyszeń, przedsiębiorców. W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zrealizowała 6 zadań dotyczących „Badań nad obszarem objętym LGD”, wydała 3 publikacje dotyczące kultury i tradycji Lasowiackiej, opracowywała i wydawała materiały informacyjno-promocyjne, banery, gadżety promocyjne przeprowadziła 37 szkoleń, 51 imprez promocyjnych i integrujących lokalne środowiska, zorganizowała 15 spotkań informacyjnych dotyczących przeprowadzanych naborów wniosków oraz udzieliła doradztwa 85 podmiotom w zakresie składania wniosków o dofinansowanie.
Data rejestracji: 12.02.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009