Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
podkarpackie
Gać 275A,
37-207 Gać
NIP:
7941793373
REGON:
180504749
Email:
Telefon:
16 641-14-29
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Tożsamość i integracja społeczna
    • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie realizuje swe cele przez m.in: 1. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność np. kulturalną, rekreacyjną itp. 2. Działalność edytorską i wydawniczą. 3. Działalność kulturalno-oświatową wspierającą realizację celów Stowarzyszenia. Stowarzyszenie w latach 2010-2011 realizowało projekt dla 100 mieszkańców Gminy Gać o nazwie: Tradycje ludowe integrują pokolenia” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Kwota dotacji to 50 000,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty wikliniarskie, kulinarne, tkactwa oraz rękodzieła ludowego. W projekcie brała udział przede wszystkim młodzież oraz osoby dorosłe na zasadzie wymiany doświadczeń międzypokoleniowej. Członkowie Stowarzyszenia stale współuczestniczą i imprezach plenerowych i lokalnych, gdzie wystawiane są stoiska wystawiennicze z jadłem regionalnym. W 2013 roku zrealizowało ponadto projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektu z PROW o nazwie: Organizacja imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów pn. „Lokalne obrzędy i tradycje kulinarne”. Było to przedsięwzięcie dostępne dla ogółu społeczności lokalnej. Impreza miała na celu prezentację lokalnych walorów takich, jak potrawy regionalne i obrzędy ludowe charakterystyczne dla naszego regionu. Polegała na prezentacji przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich (gdzie przedstawiciele Kół są przedstawicielami Stowarzyszenia) wcześniej przygotowanych potraw regionalnych, przeprowadzeniu konkursów oraz występów dla publiczności. Wartość realizowanego projektu to 6 764,40 zł.
Data rejestracji: 05.02.2018
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009