|

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, wyłączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.


Dokumenty do prania znajdują się na stronie:
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces


Osoby do kontakty ze strony Centrum:
Małgorzata Pucek, 22-125 62 12, m.pucek@cdr.gov.pl
Beata Filipiak, 22- 125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl