|

VII nabór wniosków z poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2021 r. zostanie ogłoszony siódmy nabór wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości oraz kajowych systemów jakości.

Termin składania wniosków: od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

W załączeniu  treść ogłoszenia o naborze Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

OGŁOSZENIE