|

Partnerzy KSOW podpisali umowy!

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się podpisanie umów z Partnerami KSOW, którzy wzięli udział w konkursie nr 5/2021 na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. Spośród złożonych w konkursie propozycji do realizacji przyjęto 6 operacji na łączną kwotę zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych: 489 178,19 zł.

Partnerom KSOW, którzy otrzymali wsparcie finansowe gratulacje złożyli Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Sibińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

Operacje, jakie zaplanowali do realizacji w tym roku partnerzy KSOW, przyczynią się do promocji produktu lokalnego, ekologicznego i tradycyjnego, zwiększenia aktywności społeczności wiejskich z województwa łódzkiego, lepszej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów, wzrostu zawiązywania się współpracy pomiędzy rolnikami prowadzącej do powstawania wspólnych inwestycji.